Nieuws

dinsdag 12 juni 2018

FRANK KROOSPLANTSOEN GEOPEND

Vandaag werd ter ere van de onlangs overleden conciërge Frank Kroos het tuintje, dat hij bij zijn afscheid aan de school gaf, officieel van zijn naam voorzien.

In de aanwezigheid van nabestaanden, leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel werd na een korte toespraak en een minuut stilte, bij de ingang van de school het straatnaambord onthuld.

Bij deze ontroerende gebeurtenis werden aan de nabestaanden gedenkboeken uitgereikt.