De Hartenlustmavo van A-Z

Alles wat je over de Hartenlustmavo moet weten, vind je in deze digitale Schoolgids. In de linkerkolom staat (bijna) alles waar je op de Hartenlustmavo mee te maken kunt krijgen. Wil je meer weten over een bepaald begrip? Kijk dan in de linkerkolom en klik er op.

Getalenteerde leerlingen

Regeling tegemoetkoming buitengewoon getalenteerde leerlingen

Elk kind heeft zijn talenten. Voor een zeer beperkt aantal leerlingen geldt, dat zij over zulke uitzonderlijke talenten beschikken dat schooltijd en ontwikkeling van talent elkaar in de weg zitten. Het gaat daarbij om leerlingen die veel moeten trainen, toernooien en concoursen moeten bezoeken en daarnaast hun schoolwerk op orde moeten houden.

Voor een reguliere VO-school betekent dat passen en meten. Wet en regelgeving bieden eenvoudigweg maar een zeer beperkt aantal mogelijkheden. Met de regeling TBGL willen we in ieder geval helderheid scheppen over de mogelijkheden voor buitengewoon getalenteerde leerlingen op De Hartenlust

De inhoud van de regeling tegemoetkoming getalenteerde leerlingen treft u hier aan.