De Hartenlustmavo van A-Z

Alles wat je over de Hartenlustmavo moet weten, vind je in deze digitale Schoolgids. In de linkerkolom staat (bijna) alles waar je op de Hartenlustmavo mee te maken kunt krijgen. Wil je meer weten over een bepaald begrip? Kijk dan in de linkerkolom en klik er op.

Leerlingenraad

De leerlingen zijn vertegenwoordigd in de leerlingenraad. Voor elk leerjaar zitten er twee leerlingen in de raad. Zij worden begeleid door twee docenten. De leerlingenraad spreekt twee keer per jaar met de directie over onderwerpen die voor de leerlingen en de school van belang zijn.

De teamleiders gaan twee keer per jaar in gesprek met een afgevaardigde uit elke klas. Deze afgevaardigde leerlingen maken deel uit van de zogenoemde resonansgroep.

Leerlingenraad 2018/2019

Klas 1
Junior Bliek de Leon
Iris van der Putten
Taylan Rao
Luna Waalewijn

Klas 2
Mirthe Hofman
Merel van Zijl

Klas 3
Dana van Kessel
Careanne Kelder
Isabel Paulussen

Klas 4
Nicky van der Putten
Carice van Rooden