Aanmelden voor leerjaar 1

Aanmelden voor het schooljaar 2019 – 2020 kan op de volgende data:

Woensdag  6 maart 2019;              14.00 – 17.00 uur

Donderdag 7 maart 2019:              16.00  – 18.00 uur

Maandag  11 maart 2019:              19.00 – 21.00 uur

Voor een goed verloop van de inschrijving is het prettig als u van te voren aangeeft op welke moment u zult komen. Wij verzoeken u daarom middels onderstaand contactformulier uw komst aan te kondigen:

 

Procedure

  1. Schooladvies

Alle leerlingen met een schooladvies vmbo-tl of vmbo-tl/havo van hun basisschool kunnen zich aanmelden voor De Hartenlustmavo. Aanmelden kan maar op één school voor voortgezet onderwijs.

2.  Periode van aanmelden

De aanmelddagen zijn op 7, 8 en 12 maart 2018. Voor aanmelding vult u het originele toelatingsformulier in dat uw kind heeft meegekregen van de basisschool. U neemt dit ingevuld mee op een van de vastgestelde aanmelddata.

3.  Inleveren vereiste documenten

U dient bij aanmelding de volgende gegevens in te leveren:

  • een ingevuld origineel toelatingsformulier
  • een kopie van het paspoort of de ID-kaart van desbetreffende leerling,
  • een kopie van het paspoort van de ouder(s), wanneer het geboorteland van de ouder(s) niet Nederland is,
  • het origineel Toelatingsrapport Voortgezet Onderwijs en
  • een kopie van de verklaring en/of onderzoeksrapport(en) betreffende specifieke leerproblemen (bijv. dyslexie of dyscalculie),
  • Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal.

Het komt voor dat een leerling een specifieke onderwijsbehoefte heeft, die van de vo-school een intensief ondersteuningsaanbod vraagt. Ook is het mogelijk dat de benodigde ondersteuning slechts door één specifieke school kan worden geboden. Waaruit die specifieke onderwijsbehoefte bestaat, wordt in eerste instantie vastgesteld door ouders, leerling en de basisschool. De basisschool initieert vervolgens een multidisciplinair overleg (MDO) met ouders, leerling, basisschool, vo-school en eventueel andere betrokkenen. Het doel hiervan is om de onderwijsbehoefte en het daarbij passende ondersteuningsaanbod in kaart te brengen. De MDO-overdracht vindt bij voorkeur plaats vóór 1 januari 2018. Leerlingen die vroegtijdig middels deze overdracht worden ingeschreven, hoeven zich niet meer regulier aan te melden en hoeven ook geen deel te nemen aan een eventuele loting.

4.  Persoonlijk gesprek

Als u voor een goede start van uw zoon of dochter op onze school vooraf een persoonlijk gesprek op prijs stelt of noodzakelijk acht, bent u van harte welkom. U kunt via de administratie een afspraak maken met mevrouw De Jong, teamleider-onderbouw.

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft op het gebied van zijn studie of zijn sociaal-emotionele situatie, vind er er altijd een persoonlijk gesprek plaats.

Als de gegevens op het aanmeldingsformulier (1) daartoe aanleiding geven, kan de afdelingsleider of de zorgcoördinator u ook uitnodigen voor een persoonlijk gesprek.

5. Verzoek tot plaatsing schooljaar 2018-2019.

Voor een vlotte inschrijving en het verkrijgen van alle relevante gegevens hanteert de school tevens formulier Verzoek tot plaatsing schooljaar 2018-2019. Wij verzoeken u dat ook in te vullen en mee te brengen. Het invullen kan ook worden gedaan op het moment van de aanmelding zelf.

Formulier verzoek tot plaatsing schooljaar 2018-2019

GDE Fout: Bestand niet gespecificieerd, controleer de shortcode-syntax

Of klik hier om het formulier te downloaden.

Met het aanmelden van uw kind verklaart u kennis te hebben genomen van het schoolreglement en gaat u hiermee akkoord.

Schoolreglement

De versie voor schooljaar 2018-2019 zal z.s.m. hier worden gepubliceerd.

Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal

Of klik hier om het formulier te downloaden.