Agenda

woensdag 24 February 2016

DEBATAVOND

De jaarlijkse Hartenlustdebatavond, georganiseerd en begeleid door Tom Puts en Karin Prudon, werd gewonnen door het team van leerlingen uit leerjaar 3. Zij namen het met de leerlingen uit leerjaar 4 afwisselend op tegen een team van ouders en een team van docenten. Met prikkelende stellingen als:

  • Nederlandse scholieren missen ambitie,
  • Het ‘ja, tenzij’ donorsysteem moet in Nederland te worden ingevoerd’ en
  • De sociale media zijn schadelijk voor jongeren,

werden over en weer fel gestreden.

De jury, bestaande uit Annemieke Windt (in het dagelijkse leven journalist voor het Haarlems Dagblad en docent aan een HBO-instelling) en Frank van de Laan (directeur van MetService Evenenementen Organisatie) beoordeelde de deelnemers op professionele wijze. De jury lette daarbij op:

  • standvastigheid,
  • argumentatie,
  • verbale en non-verbale communicatie en
  • de spontaniteit van de deelnemers.
  • Dide Burgers uit klas 4 werd tot individuele winnaar verkozen.

 

Downloads en documenten

Archief downloads