Ondersteuningsprofiel

Het ondersteuningsprofiel van de Hartenlustmavo is het geheel van preventieve en lichte curatieve interventies die binnen de onderwijs-ondersteuningsstructuur van alle scholen binnen het samenwerkingsverband planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel in samenwerking met ketenpartners, worden uitgevoerd. Deze interventies worden op de school uitgevoerd, onder regie en verantwoordelijkheid van de school. In de bijlage treft u de maatregelen die zijn getroffen en de voorzieningen waarover de Hartenlustmavo beschikt. In dit document komen onderstaande onderwerpen aan bod:

  • Samenwerking met ouders en informatie naar de ouders bij zorgtoewijzing
  • Zorg voor een veilig schoolklimaat, zowel voor leerlingen als voor medewerkers
  • (Ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma’s en methodieken, die gericht zijn op sociale veiligheid en cognitieve ontwikkeling en ondersteuning
  • Preventieve ondersteuning en curatieve zorg die de school (samen met ketenpartners) kan bieden
  • Differentiatie
  • Wijze van overdracht
  • Registratie in een leerlingvolgsysteem
  • Fysieke toegankelijkheid van het schoolgebouw, aangepaste werk- en instructieruimtes

 

 

Wilt u het bestand in pfd formaat, klikt u dan op: ondersteuningsprofiel-hartenlustmavo-2016-17