procedure aanmelden groep8

Procedure leerjaar 1

  1. Schooladvies

Alle leerlingen met een schooladvies vmbo-tl of vmbo-tl/havo van hun basisschool kunnen zich aanmelden voor de Hartenlust. Aanmelden kan maar op één school voor voortgezet onderwijs.

  1. Periode van aanmelden

De aanmelddagen zijn op 6, 7 en 11 maart 2019. Voor aanmelding vult u het originele toelatingsformulier in dat uw kind heeft meegekregen van de basisschool. U neemt dit ingevuld mee op een van de vastgestelde aanmelddata.

  1.  Inleveren vereiste documenten

U dient bij aanmelding de volgende gegevens in te leveren:

  • een ingevuld origineel “verzoek tot plaatsing” formulier dit betreft het aanmeldformulier van de Hartenlust zelf. (te downloaden via de site);
  • een kopie van het paspoort of de ID-kaart (met BSN)van desbetreffende leerling,
  • een kopie van het paspoort van de ouder(s), wanneer het geboorteland van de ouder(s) niet Nederland is,
  • het origineel Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs (dit heeft u van basisschool gekregen)
  • een kopie van de verklaring en/of onderzoeksrapport(en) betreffende specifieke leerproblemen (bijv. dyslexie of dyscalculie)
  1. Persoonlijk gesprek

Als u voor een goede start van uw zoon of dochter op onze school vooraf een persoonlijk gesprek op prijs stelt of noodzakelijk acht, bent u van harte welkom. U kunt via de administratie een afspraak maken met mevrouw De Jong, teamleider-onderbouw.

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft op het gebied van zijn studie of zijn sociaal-emotionele situatie, vindt er altijd een persoonlijk gesprek plaats.

Als de gegevens op het aanmeldformulier  daartoe aanleiding geven, kan de afdelingsleider of de zorgcoördinator u ook uitnodigen voor een persoonlijk gesprek.

  1. Specifieke Ondersteuning:

Het komt voor dat een leerling een specifieke onderwijsbehoefte heeft, die van de vo-school een intensief ondersteuningsaanbod vraagt. Ook is het mogelijk dat de benodigde ondersteuning slechts door één specifieke school kan worden geboden. Waaruit die specifieke onderwijsbehoefte bestaat, wordt in eerste instantie vastgesteld door ouders, leerling en de basisschool. De basisschool initieert vervolgens een multidisciplinair overleg (MDO) met ouders, leerling, basisschool, vo-school en eventueel andere betrokkenen. Het doel hiervan is om de onderwijsbehoefte en het daarbij passende ondersteuningsaanbod in kaart te brengen. De MDO-overdracht vindt bij voorkeur plaats vóór 1 februari 2019. Leerlingen die vroegtijdig middels deze overdracht kunnen worden ingeschreven, hoeven zich niet meer regulier aan te melden en hoeven ook geen deel te nemen aan een eventuele loting.

 

Bijlagen: zie hieronder

Verzoek tot plaatsing (aanmelden) klas 1 voor schooljaar 2019-2020

Klik hier om het formulier te downloaden.

Met het aanmelden van uw kind verklaart u kennis te hebben genomen van het schoolreglement en gaat u hiermee akkoord.

Schoolreglement

Schooljaar 2018-2019

Klik hier om het huidige schoolreglement te downloaden.

 

Visit Us On InstagramVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube