procedure aanmelden groep8

Procedure aanmelden leerjaar 1

 1. Schooladvies
  Alle leerlingen met een schooladvies vmbo-tl of vmbo-tl/havo van hun basisschool kunnen zich aanmelden voor De Hartenlust. Aanmelden kan maar op één school voor voortgezet onderwijs.
 2. Periode van aanmelden
  De aanmelddagen zijn op 3, 4 en 8 maart 2021; zie hiervoor ook het brugboek. Wij vragen u om vóór uw komst het aanmeldformulier op onze website geheel in te vullen.
 3. Inleveren vereiste documenten
  U dient bij aanmelding de volgende gegevens in te leveren of te tonen:
 • Het paspoort of de ID-kaart (met BSN) van uw zoon/dochter.
 • Het paspoort van de ouder(s), wanneer het geboorteland van de ouder(s) niet Nederland is,
 • het origineel Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs (dit heeft u van basisschool gekregen)
 • een kopie van de verklaring en/of onderzoeksrapport(en) betreffende specifieke leerproblemen (bijv. dyslexie of dyscalculie),
 • digitaal al ingeleverd: het aanmeldformulier voor de Hartenlust op onze site ook onder het kopje: groep 8- aanmelden. Indien u niet in de gelegenheid bent om het formulier digitaal te versturen, verzoeken wij u het in te vullen en geprint mee te nemen.
 1. Persoonlijk gesprek
  Als u voor een goede start van uw zoon of dochter op onze school vooraf een persoonlijk gesprek op prijs stelt of noodzakelijk acht, bent u van harte welkom. U kunt via de administratie een afspraak maken met mevrouw De Jong, teamleider-onderbouw.
  Als de gegevens op het aanmeldformulier daartoe aanleiding geven, kan de teamleider of de zorgcoördinator u ook uitnodigen voor een persoonlijk gesprek.
 2. Specifieke Ondersteuning:
  Basisscholen nemen contact op met ons als er sprake is van een overdracht via een MDO. De aanmeldprocedure wordt dan bij voorkeur afgerond voor 5 februari 2021.
 3. Bijlagen: zie hieronder

Klik hier om het huidige schoolreglement te downloaden.

Visit Us On InstagramVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube