Resultaten

Resultaten

De Hartenlust is een gezonde, goed functionerende school met prima resultaten. In onderstaand overzicht treft u informatie uit het inspectierapport en de examenresultaten van de afgelopen vijf jaar aan.

Wilt u meer gegevens, dan kunt u via de link Scholen op de kaart onze kwaliteitsgegevens vinden, die met het onderwijsleerproces worden bereikt. Deze gegevens komen van de school zelf, de onderwijsinspectie en de daaraan gelieerde instanties. De gegevens worden regelmatig ververst. U wordt van harte uitgenodigd te volgen hoe de Hartenlust ervoor staat.

 

Onderzoek Inspectie van het Onderwijs dd. 22 november 2016

Uit het rapport:

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 22 november 2016 een onderzoek naar de kwaliteitsverbetering uitgevoerd op De Hartenlust om een oordeel te kunnen uitspreken over de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichtarrangement

De Hartenlust valt onder het basisarrangement. Dit houdt in dat de Inspectie oordeelt dat de kwaliteit van het onderwijs op De Hartenlust naar behoren is.

 

Onderwijsresultaten

De onderwijsresultaten van De Hartenlust liggen op een voldoende tot goed niveau. De examencijfers steken boven het landelijk gemiddelde uit. Veel leerlingen ontvangen externe hulp ter voorbereiding op het examen. Hoewel de rendementen voldoende zijn, wil de school de komende jaren verder gaan kijken naar verhoging hiervan, bijvoorbeeld door meer leerlingen de gelegenheid te geven door te stromen naar de havo.

Ondersteuning en begeleiding

Vanaf het schooljaar 2016-2017 is de bewaking van de ontwikkeling van de leerling explicieter belegd bij de mentoren en de vakleraren. Mentoren monitoren de ‘meegekomen’ informatie over ‘hun’ leerlingen en brengen bespreekgevallen in in de rapportvergadering en (eventueel) in het zorgteam. Vakleraren formuleren bij onvoldoende resultaten van een leerling een leer- of studeeradvies en noteren dit in het leerlingvolgsysteem.

 

Slagingspercentages afgelopen 5 jaar De Hartenlust

2017 – 2018       94%

2016 – 2017       95%

2015 – 2016       95%

2014 – 2015       95%

2013 – 2014       97%

les-duits-1Samenwerken 2

Visit Us On InstagramVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube