Op Naar De Havo! Hoe is dat geregeld?

Een leerling heeft een mavo-havo advies

Bij alle leervakken krijgt de leerling naast het mavo basisprogramma, ook havo stof aangeboden. Bij proefwerken is een deel van de vragen op havoniveau. Een leerling krijgt zo 2 cijfers per proefwerk. Op het rapport staan voor de betreffende vakken mavo-, en havocijfers vermeld.

De overstap naar de havo kan plaatsvinden indien aan drie voorwaarden wordt voldaan:

  • De leerling heeft goede mavoresultaten behaald jaar. Dit is ongeveer 7,8 gemiddeld (of hoger natuurlijk) per vak.
  • De leerling heeft ruim voldoende havoresultaten behaald. Dit is ongeveer 6,5 gemiddeld (of hoger) per vak.
  • De leerling heeft aanhoudend de juiste werkhouding (o.a. huiswerkattitude, mate van zelfstandig werken en doorzettingsvermogen) laten zien.

De CITO resultaten betrekken we bij de advisering, maar zijn niet leidend.

Eventueel is verlenging van dit traject in klas 2 mogelijk. Overstappen gaat uiteraard altijd in overleg met leerling en ouders.

Indien de overstap naar Het Schoter wordt gemaakt is plaatsing gegarandeerd. Indien een andere school de voorkeur heeft, zullen er 5 scholen moeten worden opgegeven en is er in de laatste schoolweek van het jaar een “matchingsoverleg” tussen de scholen.

Een tussentijdse overstap naar Het Schoter (in leerjaar tussen 1 maart en 1 april en in leerjaar 2 tussen 1 december en 1 maart) is mogelijk als alle partijen dit wenselijk vinden.

Een Leerling heeft een mavo advies

De mentor signaleert mogelijke havocapaciteiten na het eerste rapport: de leerling heeft dan 8,0 of hoger gemiddeld per vak. De leerling heeft aanhoudend de juiste werkhouding*. De CITO scores bevestigen het beeld.

In overleg met de betreffende leerling en zijn/haar ouders wordt besloten of het opstroomprogramma aangeboden zal worden naar aanleiding van rapport 1.

 

*De mentor neemt de vragenlijst ‘Schoolse vaardigheden’ af bij collega’s en eventueel bij leerling en ouders.