Aanmelden

Aanmelden brugklas 2024-2025

Voor het schooljaar 2024-2025 verloopt de aanmeldprocedure in Zuid-Kennemerland (regio Haarlem) digitaal.
Dat wordt nu niet meer via de website van de scholen gedaan, maar via www.de-overstap.nl.

Niet alle basisscholen doen mee aan “de overstap”. Zit uw zoon/dochter in groep 8 op een basisschool die niet meedoet met de digitale aanmelding via ‘de-overstap’?
Stuur dan een mail naar de administratie van De Hartenlust (
info@hartenlustschool.nl). Noteer bij het onderwerp alstublieft ‘aanmelden buitenleerling’ en noteer in de mail zelf in ieder geval de naam van de basisschool waar uw zoon/dochter nu op zit. U ontvangt een mail terug met daarin de link naar een aanmeldformulier van onze school.

 .