Dit gedeelte van de website is bestemd  voor ouders, leerlingen en medewerkers van De Hartenlust.  Via de knoppen hierboven en de iconen
hieronder krijgt u toegang tot Magister, de webmail en  one-drive en Teams

Bovenaan deze webpagina Mijn Hartenlust ziet u een aantal knoppen:

  • Onder de knop belangrijke data treft u de jaaragenda van de school aan.
  • Onder de knop medewerkers treft u alle e-mailadressen van het personeel aan.

Magister

Docent SharePoint

Webmail, One-drive en Teams