Aanmelden voor het huidige schooljaar is niet meer mogelijk

Aanmelden voor leerjaar 2, 3 en 4

Als uw zoon/dochter een overstap wil maken naar De Hartenlust, bent u van harte welkom voor een gesprek. Om een ander zo soepel mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u onderstaande door te nemen:

U kunt zich vanaf 1 april (voor)aanmelden door middel van het downloaden, geheel invullen, en opsturen van het aanmeldformulier ( dit is een verzoek tot plaatsing) dat u t.z.t op de site kunt vinden. Te richten aan: info@hartenlustschool.nl Aanmeldingen worden vanaf 1 april 2023 in behandeling genomen.

*Naast de volgorde van aanmelden is er een volgorde van plaatsing:

  1. Leerlingen die zich aanmelden vanwege een verhuizing.
  2. Leerlingen die via een MDO worden aangemeld.
  3. Leerlingen die afstromen van een havo en waarvan de huidige school geen mavo- afdeling heeft.
  4. Leerlingen die van een andere mavo willen overstappen.

U wordt verzocht voor het gesprek de volgende documenten mee te nemen:

Binnen zes weken na het gesprek hoort u of uw zoon/dochter al of niet toelaatbaar is. Wanneer uw kind toelaatbaar is zal, bij voldoende plaatsingsmogelijkheden, het verzoek tot plaatsing omgezet worden in een inschrijving.

 

Plaatsingsverzoeken die gedaan zijn na 1 juli 2023 worden alleen in behandeling genomen als er nog plaats over is.

Het komt voor dat een leerling een specifieke onderwijsbehoefte heeft, die van de vo-school een intensief ondersteuningsaanbod vraagt. Ook is het mogelijk dat de benodigde ondersteuning slechts door één specifieke school kan worden geboden. Waaruit die specifieke onderwijsbehoefte bestaat, wordt in eerste instantie vastgesteld door ouders, leerling en afleverende school.

De afleverende school initieert in dat geval een multidisciplinair overleg (MDO) met ouders, leerling, afleverende school, nieuwe vo-school en eventueel andere betrokkenen. Het doel hiervan is om de onderwijsbehoefte en het daarbij passende ondersteuningsaanbod in kaart te brengen. Deze MDO-overdracht vindt bij voorkeur plaats vóór 14 april 2023.

Voor specifieke vragen m.b.t. leerjaar 2 kunt u contact opnemen met de teamleider onderbouw, mevrouw J.bas, j.bas@hartenlustschool.nl.

 Voor specifieke vragen m.b.t. de leerjaren 3 en 4 kunt u contact opnemen met de teamleider bovenbouw, mevrouw M. van Duijn, m.vanduijn@hartenlustschool.nl.