Als uw zoon/dochter een overstap wil maken naar De Hartenlust, bent u van harte welkom voor een gesprek. Om een ander zo soepel mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u onderstaande door te nemen:

U kunt zich vanaf 1 april (voor)aanmelden door middel van het downloaden, geheel invullen, en opsturen van het aanmeldformulier ( dit is een verzoek tot plaatsing) dat u vanaf 1 april op de site kunt vinden. Te richten aan:  b.evers@hartenlustschool.nl

Aan de school, waar uw zoon/dochter nu zit, vraagt u een doorstroomformulier in te vullen en aan u mee te geven.

Na aanmelding worden ouders en leerling, op volgorde van aanmelden* en op basis van het geschatte aantal beschikbare plaatsen, gebeld en uitgenodigd voor gesprek.

*Naast de volgorde van aanmelden is er een volgorde van plaatsing:

  1. Leerlingen die zich aanmelden vanwege een verhuizing
  2. Leerlingen die via een MDO worden aangemeld
  3. Leerlingen die afstromen van een havo en waarvan de huidige school geen mavo- afdeling heeft
  4. Leerlingen die van een andere mavo willen overstappen

U wordt verzocht voor het gesprek de volgende documenten mee te nemen:

Binnen twee weken na het gesprek hoort u of uw zoon/dochter al of niet toelaatbaar is. Wanneer uw kind toelaatbaar is zal na 16 juli (overgangsvergadering), bij voldoende plaatsingsmogelijkheden, het verzoek tot plaatsing omgezet worden in een inschrijving.

Plaatsingsverzoeken die gedaan zijn na 1 mei 2024 worden alleen in behandeling genomen als er nog plaats over is.

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met onze leerlingcoördinator, mevrouw B.Evers, b.evers@hartenlustschool.nl.

 Download hier het aanmeldformulier