Aanmelden voor klas 2 en klas 4 is niet meer mogelijk
Aanmelden voor klas 3 is wel mogelijk

Aanmelden voor leerjaar 3

Als uw zoon/dochter een overstap wil maken naar De Hartenlust, bent u van harte welkom voor een gesprek. Om een ander zo soepel mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u onderstaande door te nemen:
U kunt zich vanaf nu aanmelden door middel van het downloaden, geheel invullen, en opsturen van het aanmeldformulier ( dit is een verzoek tot plaatsing) dat u hier op de site kunt vinden. Te richten aan: info@hartenlustschool.nl

Aan de school, waar uw zoon/dochter nu zit, vraagt u een doorstroomformulier in te vullen en aan u mee te geven.

We onderzoeken of uw zoon/dochter plaatsbaar is, dat wil zeggen dat wij het passende onderwijs kunnen bieden.
Na aanmelding worden ouders, op volgorde van aanmelden *en op basis van het geschatte aantal beschikbare plaatsen, gebeld en uitgenodigd voor gesprek.

U wordt verzocht voor het gesprek de volgende documenten mee te nemen:

Wanneer uw kind toelaatbaar is zal na 18 juli (overgangsvergadering), bij voldoende plaatsingsmogelijkheden, het verzoek tot plaatsing omgezet worden in een inschrijving.

Voor specifieke vragen m.b.t. de leerjaren 3 kunt u contact opnemen met de teamleider bovenbouw, mevrouw M. van Duijn, m.vanduijn@hartenlustschool.nl

Klik hier voor het aanmeldformulier

klik hier om het schoolreglement te downloaden.