Aanmelden voor klas 2, 3 en klas 4 is niet meer mogelijk.