Laptops voor de brugklas

Op De Hartenlust gebruiken we met ingang van komend schooljaar naast boeken ook een laptop.

Op De Hartenlust werken we met lesboeken en een laptop omdat er steeds meer lesstof wordt aangeboden via een Elektronische Leer Omgeving (ELO). Binnen de ELO raadplegen leerlingen lesmateriaal en worden lesgebonden activiteiten uitgevoerd. In het beroepsonderwijs (MBO en HBO) is werken met ELO’s al heel vanzelfsprekend. We bereiden onze leerlingen dan ook beter voor op het vervolgonderwijs door het vroegtijdig wennen aan het  werken met laptops.

Minstens zo belangrijk is dat we ons onderwijs didactisch sterker maken door onze leerlingen te laten werken met een laptop. Door technische vernieuwingen is de leerstijl van leerlingen aan het veranderen. Met het werken met een laptop denken we bij deze veranderende leerstijl aan te sluiten. Het werken met de gangbare schoolboeken wordt verrijkt door het aanbod van digitaal lesmateriaal. Er kan maatwerk geleverd worden door naast een basisleerroute ook hulpopgaven en verdiepende stof aan te bieden.

De leerlingen zullen zeker niet de hele dag achter de computer zitten. De leerboeken blijven de komende jaren zeker in gebruik. Dat betekent ook dat klassikale instructies en andere werkvormen gewoon gebruikt blijven worden. Het gaat ons bij het werken met laptops en de digitale leeromgeving vooral om de diversiteit in aanbod en de afwisseling in de manier van werken.

De Hartenlust heeft The Rent Company als partij aangetrokken om u een laptop aanbieding te doen inclusief de bijbehorende dienstverlening. Concreet betekent dit het volgende: Bij deze mail ontvangt u ook een bestelflyer met een code voor een website voor De Hartenlust. Op deze site kiest u een model dat in uw ogen het beste past. Vervolgens kiest u een looptijd voor het Easy4u zekerheidspakket. Verderop in deze brief staat beschreven wat de voordelen van dit Easy4u zekerheidspakket zijn. Tot slot maakt u een keuze voor aanschaf dan wel huur van de laptop.

Mocht u ervoor kiezen om zelf een eigen laptop aan te schaffen dan draagt u de zorg als ouder/verzorger voor een goed werkende laptop gedurende de schoolloopbaan van uw zoon/dochter. De specificaties voor een eigen laptop (device) vindt u hier:

Eigen device aanschaffen, minimale systeemeisen:

Mocht u kiezen voor het aanschaffen van een eigen device buiten de Rentcompany om – waar u altijd vrij in bent – dan vindt u hieronder informatie over de minimale systeemeisen. Deze zijn gelijk met de vereisten die aan office 365 gesteld worden. 

  • Computer en processor: 2 gigahertz (GHz) of snellere x86 bits- of x64 bitsprocessor.
  • Geheugen (RAM): 4 GB RAM
  • Harddisk: 10 gigabytes (GB) beschikbaar
  • Display: Grafische hardware acceleratie vereist een DirectX10 graphische kaart en een 1024 x 576 of hogere resolutie monitor
  • Besturingssysteem: Office 2016 werkt op 32-bit en 64-bit versies van Microsoft Windows operating systems.  Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 Service Pack 1.
  • Browser: De huidige of voorlaatste versie van Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox of Microsoft Edge.
  • .NET versie: NET 3.5 vereist. Voor sommige functies moet .NET 4.0 of 4.5 CLR mogelijk ook zijn geïnstalleerd.

Wat zijn de voordelen van het Easy4u abonnement?

We kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze brief vragen heeft. Veel vragen worden beantwoord bij het zien van de instructiefilms in onderstaande link. Mocht u na het bekijken van deze site toch nog vragen hebben, neem dan contact op met The Rent Company via 085 003 61 50 of mail naar help@rentcompany.nl. Ook kunt u een vraag stellen via de chat op www.rentcompany.nl.

Uw zoon/dochter zal de laptop op de eerste schooldag, maandag 29 augustus, ontvangen.