Belangrijke data

Belangrijke data 2019-2020

Belangrijke data 2019-2020

Maandag 15 juli – vrijdag 23 augustus Zomervakantie

November

22/11 SE cijfers in magister

28/11 Rapport 1

29/11 Scholenmarkt Velserbroek

December
02/12 – 06/12 kickoff Profielwerkstuk

03/12 Herkansing SE I

05/12 verkort rooster les t/m 5e uur – Sinterklaasactiviteiten

10/12 gespreksmiddag/avond

11/12 kennismaking les voor nieuwe leerlingen – MBO markt op Nova College

13/12 kennismaking les voor nieuwe leerlingen – Paarse vrijdag

17/12 verkort rooster – Profielwerkstuk

18/12 verkort rooster – leerjaar 4 t/m 5e uur, rest t/m 7e uur / kerstdiner/gala

19/12 les vanaf 4e lesuur (start 11.10 uur)

20/12 kerstactiviteiten

23/12 – 03/01 KERSTVAKANTIE

 

Januari

08/01 kennismaking les / informatieavond groep 8

13/01 – 17/01 SE WEEK II / presentaties TOP uren/ Stageweek klas 3

14/01 excursie dag

16/01 Choice klas 2

21/01 verkort rooster

24/01 verkort rooster les t/m 5e uur – OPEN DAG

25/01 OPEN DAG

27/01 CAO DAG / leerlingen vrij

29/01  Thema-avond Motivatie en Autonomie georganiseerd door de Ouderraad

31/01 SE II cijfers in magister

 

Februari

05/02 Debatavond 19.30 uur

06/02 Rapport 2 lj.4 mee

11/02 Gespreksmiddag/avond leerjaar 4

12/02 Herkansing SE2

17/02 – 21/02 VOORJAARSVAKANTIE

25/02  info avond vakkenpakketkeuze lj.3

Maart

04/03 verkort rooster les t/m 7e uur

10/03 Verkort rooster

11/03 Hartenlust Talentenshow

12/03 Rapport 2 Lj. 1 t/m 3

16/03 – 20/03 SE WEEK III

17/03 Gespreksmiddag/avond leerjaar 1 t/m 3

20/03 en 27/03 CPE tekenen klas 4 ( 2x 6 uur)

April 

03/04 SE cijfers in magister

03/04 Inleveren vakkenpakketkeuze lj. 2 en 3

10/04 CAO dag (Goede Vrijdag) / leerlingen vrij

13/04 2e Paasdag

14/04 excursie dag – herkansing SE

17/04 Jaarherkansing Maatschappijleer

20/04 Proefexamen / uitreiking akkoordverklaringen Lj.4

21/04 vragenuur klas 4

22/04 Walibi klas 4

23/04 – 06 mei MEI VAKANTIE

Mei

07/05 start CSE

21/05 Hemelvaartsdag

22/05 Vrije dag

25/05 verkort rooster tot 6e lesuur – CAO middag docenten

26/05 verkort rooster tot 6e lesuur – CAO middag docenten

27/05 verkort rooster tot 6e lesuur – CAO middag docenten

29/05 sportdag lj. 1t/m 3

Juni 

01/06 Pinksteren

10/06 verkort rooster – uitslag CSE – 15.30 uur geslaagden op school

15/06 – 17/06 Herexamens

18/06 PWW

19/06 PWW

22/06 PWW
23/06 PWW

24/06 PWW

25/06 uitslag herexamen

26/06 Diploma-uitreiking in het Schoter

29/06 Boeken inleveren en PW halen

30/06 rapportvergadering

Juli

01/07 revisie vergadering / geen lessen

02/07 personeel dag / geen lessen

03/07 rapport en einde school

04/07 – 16/08 ZOMERVAKANTIE