Belangrijke data

Belangrijke data 2019-2020

Maandag 15 juli – vrijdag 23 augustus Zomervakantie

Augustus
26/08 begin school – foto’s – werkweek bespreking – nakijken zomerschool

27/08 info avond klas 1 en 2

28/08 info avond klas 3 en 4

02/09 – 06/09 WERKWEEK

09/09 studiewijzers in magister – mentorkeuze

12/09 mentorkeuze

16/09 start i-uur kernvakken

24/09 mentorgesprek leerlingen en handelingsplan

26/09 verkort rooster t/m 6e uur

27/09 verkort rooster t/m 6e uur

 

Oktober
01/10 excursie dag

11/10 SVL klas 1 (3e lesuur)

15/10 IZO – expositie BV

18/10 verkort rooster tot 5e lesuur – sportloop

21/10 – 25/10 HERFSTVAKANTIE

28/10 start i-uren

29/10 info SE kandidaten

November
04/11 – 08/11 SE WEEK I

12/11 info avond groep 8

22/11 SE cijfers

December
02/12 – 06/12 kickoff Profielwerkstuk

03/12 IZO – Herkansing SE I

05/12 verkort rooster tot 5e lesuur – Sinterklaasactiviteiten

10/12 gespreksmiddag/avond

11/12 kennismakingsles – MBO markt

13/12 kennismakingsles – paarse vrijdag

17/12 verkort rooster – Profielwerkstuk

8/12 verkort rooster (4 les tot 5e lesuur) – kerstdiner/gala

19/12 les vanaf 4e lesuur

20/12 kerstactiviteiten

23/12 – 05/01 KERSTVAKANTIE