Belangrijke data

Belangrijke data 2019-2020

Belangrijke data 2019-2020

Maandag 15 juli – vrijdag 23 augustus Zomervakantie

Oktober 

08/10 expositie Beeldende vorming 16.00 uur

18/10 verkort rooster les t/m 5e uur – sportloop

21/10 – 25/10 HERFSTVAKANTIE

28/10 start i-uren

29/10 voorlichting examenkandidaten

November
04/11 – 08/11 SE WEEK I

12/11 info avond groep 8

22/11 SE cijfers in magister

28/11 Rapport 1

29/11 Scholenmarkt Velserbroek

December
02/12 – 06/12 kickoff Profielwerkstuk

03/12 Herkansing SE I

05/12 verkort rooster les t/m 5e uur – Sinterklaasactiviteiten

10/12 gespreksmiddag/avond

11/12 kennismaking les voor nieuwe leerlingen – MBO markt op Nova College

13/12 kennismaking les voor nieuwe leerlingen – Paarse vrijdag

17/12 verkort rooster – Profielwerkstuk

18/12 verkort rooster – leerjaar 4 t/m 5e uur, rest t/m 7e uur / kerstdiner/gala

 

19/12 les vanaf 4e lesuur (start 11.10 uur)

20/12 kerstactiviteiten

23/12 – 03/01 KERSTVAKANTIE

 

Januari

 

08/01 kennismaking les / informatieavond groep 8

 

13/01 – 17/01 SE WEEK II / presentaties TOP uren/ Stageweek klas 3

 

14/01 excursie dag

 

16/01 Choice klas 2

 

21/01 verkort rooster

 

24/01 verkort rooster les t/m 5e uur – OPEN DAG

 

25/01 OPEN DAG

 

27/01 CAO DAG / leerlingen vrij

 

31/01 SE II cijfers in magister

 

Februari

 

05/02 Debatavond 19.30 uur

 

06/02 Rapport 2 lj.4 mee

 

11/02 Gespreksmiddag/avond leerjaar 4

 

12/02 Herkansing SE2

 

17/02 – 21/02 VOORJAARSVAKANTIE

 

Maart

 

04/03 verkort rooster les t/m 7e uur

 

10/03 Verkort rooster

 

11/03 Hartenlust Talentenshow

 

12/03 Rapport 2 Lj. 1 t/m 3

 

16/03 – 20/03 SE WEEK III

 

17/03 Gespreksmiddag/avond leerjaar 1 t/m 3

 

18/03 info avond vakkenpakketkeuze lj.3

 

20/03 en 27/03 CPE tekenen klas 4 ( 2x 6 uur)

 

April

 

03/04 SE cijfers in magister

 

03/04 Inleveren vakkenpakketkeuze lj. 2 en 3

 

10/04 CAO dag (Goede Vrijdag) / leerlingen vrij

 

13/04 2e Paasdag

 

14/04 excursie dag – herkansing SE

 

17/04 Jaarherkansing Maatschappijleer

 

20/04 Proefexamen / uitreiking akkoordverklaringen Lj.4

 

21/04 vragenuur klas 4

 

22/04 Walibi klas 4

 

23/04 – 06 mei MEI VAKANTIE

 

Mei

07/05 start CSE

 

21/05 Hemelvaartsdag

 

22/05 Vrije dag

 

 

25/05 verkort rooster tot 6e lesuur – CAO middag docenten

 

26/05 verkort rooster tot 6e lesuur – CAO middag docenten

 

27/05 verkort rooster tot 6e lesuur – CAO middag docenten

 

29/05 sportdag lj. 1t/m 3

 

Juni

 

01/06 Pinksteren

 

10/06 verkort rooster – uitslag CSE – 15.30 uur geslaagden op school

 

15/06 – 17/06 Herexamens

18/06 PWW

19/06 PWW

22/06 PWW
23/06 PWW

24/06 PWW

 

25/06 uitslag herexamen

 

26/06 Diploma-uitreiking in het Schoter

 

29/06 Boeken inleveren en PW halen

 

30/06 rapportvergadering

 

Juli

 

01/07 revisie vergadering / geen lessen

 

02/07 personeel dag / geen lessen

 

03/07 rapport en einde school

 

04/07 – 16/08 ZOMERVAKANTIE