Belangrijke data

Belangrijke data 2018-2019

Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei Hemelvaart en vrije dag
Maandag 10 juni 2e Pinksterdag vrijdag
Dinsdag 11 juni Studiedag, leerlingen vrij
Woensdag 12 juni: uitslag examens
Maandag 17 juni t/m woensdag 19 juni. Herexamens klas 4
Vrijdag 28 juni. Uitslag herexamen
Donderdag 27 juni t/m woensdag 3 juli. Proefwerkweek
Maandag 8 juli Boeken inleveren
Woensdag 10 juli Diploma-uitreiking
Vrijdag 12 juli Rapport-uitreiking
Maandag 15 juli – vrijdag 23 augustus Zomervakantie