Overzicht

27 januari Open dag van 15:30 tot 18:30 uur (verkort rooster)
28 januari Open dag van 11:00 tot 13:00 uur
30 januari CAO-dag docenten (leerlingen vrij)
31 Januari Bijeenkomst profielwerkstuk klas 3. Verkort Rooster

Taaldorp Frans klas 1
7 februari Informatieavond vakkenpakket klas 2 19:00 uur

informatieavond vakkenpakket klas 3 20:30 uur
14 februari 10 minutengesprekken (middag/avond) klas 4
24 februari Studiedag (geen les)
27 februari tot en met 3 maart Start voorjaarsvakantie

27 februari t/m 3 maart
8 maart Mbo markt klas 3

Debatavond (voor leerlingen, ouders en docenten)
13 maart Start CPE leerlingen klas 4 BV

start  SE week 3 klas 4
14 maart 10 minutengesprekken middag/avond leerjaar 1 t/m 3
15 maart 10 minutengesprekken middag/avond leerjaar 1 t/m 3
17 maart Vakkenpakketkeuze inleveren klas  2 en 3
22 maart Presentatie Profielwerkstukken klas 4 (middag/avond) Verkort rooster voor alle klassen
7 april Goede vrijdag, geen lessen
10 april Tweede Paasdag, geen lessen
11 april Herkansing SE 3 voor klas 4
17 april Jaarherkansing Maatschappijleer klas 4
21 april Walibi leerjaar 4
24 april t/m 5 mei Meivakantie
11 mei Start centraal schriftelijke examens klas 4

Voor rooster klik hier

 
18 mei Hemelvaartsdag, geen lessen
19 mei Vrije dag, geen lessen
26 mei Cito leerjaar 1

Theaterdag leerjaar 2

CKV leerjaar 3
29 mei Tweede pinksterdag, geen lessen
12 juni CAO middag, verkort rooster
14 juni Uitslag Centraal Examen eerste tijdvak
30 juni Uitslag Centraal examens tweede tijdvak
16 juni Sportdag klas 1 tot en met 3
19 juni Start examens  tweede tijdvak

Maandag 19 juni en dinsdag 20 juni

 
6 juli Uitslag  CE tweede tijdvak
11 juli Diploma-uitreiking middag/avond

(Inschrijving volgt later)
12 juli Diploma-uitreiking middag/avond

(Inschrijving volgt later)
22 juli Start zomervakantie
22 juli t/m 3 september 2023