De Hartenlust van A-Z

Alles wat je over De Hartenlust moet weten, vind je in deze digitale Schoolgids. In de linkerkolom staat (bijna) alles waar je op De Hartenlust mee te maken kunt krijgen. Wil je meer weten over een bepaald begrip? Kijk dan in de linkerkolom en klik er op.

Privacy gebruik beeldmateriaal

Op De Hartenlust gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Het kan voorkomen dat de school beeldmateriaal maakt en publiceert t.b.v. het opleiden of coachen van het personeel of de public relations.

Daarnaast kan beeldmateriaal (m.n. foto’s, film), gemaakt van schoolactiviteiten (bijv. werkweek, excursie, feest of diploma-uitreiking), beschikbaar gesteld worden op het besloten gedeelte van de schoolwebsite. Ook maakt de school gebruik van de sociale media.

Voor iedereen geldt dat bij foto- of video-opnamen van te voren toestemming wordt gevraagd en dat de maker aangeeft, waarvoor deze zijn bedoeld. Desbetreffende mag deze toestemming altijd weer intrekken.

In het kader van de wet op de privacy vragen wij u jaarlijks opnieuw in een toestemmingsverklaring aan te geven voor welke doeleinden wij het beeldmateriaal dat op school of tijdens (buitenschoolse) activiteiten is gemaakt en waarop uw kind te zien is, gebruikt mag worden. Wij vragen u jaarlijks onderstaande privacyverklaring gebruik beeldmateriaal in te vullen en te ondertekenen.

Meer informatie over privacy kunt u lezen in het schoolreglement (art. 7.3 t/m 7.5). Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)

Voor het pdf-bestand klikt hier.

Visit Us On InstagramVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube