Van A tot Z

Schoolboeken

De school stelt gratis boeken beschikbaar. De distributie wordt gedaan door van Dijk. De school geeft aan van Dijk door welke boeken uw kind nodig heeft. Einde zomervakantie worden de boeken u toegestuurd. Aan het eind van het schooljaar moeten de boeken op school bij van Dijk worden ingeleverd. Bij inlevering van beschadigde boeken kunnen kosten in rekening worden gebracht.

De boeken moeten worden gekaft en in een stevige tas worden vervoerd.

De school verkoopt geo-driehoeken en rekenmachines. De prijs daarvan is gelijk aan of ligt onder de winkelprijs. Alle leerlingen moeten thuis woordenboeken hebben. De atlas voor aardrijkskunde is digitaal via de methode in te zien en hoeft dus niet aangeschaft te worden.