Van A tot Z

Uitstromen naar mbo of havo

Wij bieden alle klassen een mavoprogramma aan. Voor de leerlingen die dat willen en kunnen is er het programma: ‘Op Naar De Havo’. Wanneer wij denken dat de leerling het aankan, stroomt hij door naar de havo. We werken daarvoor nauw samen met o.a. Het Schoter.

Na het eindexamen kunnen de leerlingen uitstromen naar het mbo of naar de havo. Het aantal leerlingen dat uitstroomt naar de havo ligt bij ons boven het landelijk gemiddelde.

Keuzebegeleiding

De school ziet het als haar taak om de leerlingen goed te begeleiden bij het maken van een passende keuze. Hiervoor wordt door de leerlingen een loopbaan- en oriëntatieprogramma (LOB) gevolgd.

  • In het eerste leerjaar ligt het accent op het ontdekken van de capaciteiten/talenten van de leerling.
  • In het tweede leerjaar is er meer aandacht voor de persoonlijke interessegebieden van de leerling. Vanuit deze interessegebieden worden de leerlingen begeleid bij het maken van hun keuze voor een bepaalde sector. Aan de sectorkeuze is een vast vakkenpakket verbonden waarin ze in leerjaar 4 eindexamen zullen doen. De leerlingen kunnen kiezen uit vier sectoren: economie, techniek, zorg en welzijn en groen.
  • In het derde leerjaar moeten de leerlingen al meer een beroepsbeeld krijgen. Daarom lopen alle leerlingen in het derde leerjaar gedurende een week een zogenoemde arbeidsoriënterende stage bij een bedrijf.
  • In de vierde klas doen alle leerlingen een maatschappelijke stage en bezoeken zij open dagen van vervolgopleidingen.

De decaan adviseert de leerling over school- en beroepskeuze, vakkenpakketkeuze, vervolgopleiding en het bezoek aan open dagen van vervolgopleidingen.