Van A tot Z

Tussenuren

Vaste tussenuren komen in het rooster van klas 1 en 2 niet voor.. Voor de derde en vierde klas zijn tussenuren soms niet te vermijden, omdat leerlingen voor een profiel  hebben gekozen en in clusters zijn ingedeeld.

Leerlingen blijven in de pauze inde aula, op het schoolplein of op een studieplek.

Tijdens tussenuren moeten de leerlingen op school blijven, met uitzondering van de leerlingen uit het 3e en 4e leerjaar. De leerlingen kunnen terecht in de aula of op het schoolplein.