Van A tot Z

Privacy gebruik beeldmateriaal

Op De Hartenlust gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Het kan voorkomen dat de school beeldmateriaal maakt en publiceert t.b.v. het opleiden of coachen van het personeel of de public relations.

Daarnaast kan beeldmateriaal (m.n. foto’s, film), gemaakt van schoolactiviteiten (bijv. werkweek, excursie, feest of diploma-uitreiking), beschikbaar gesteld worden op het besloten gedeelte van de schoolwebsite. Ook maakt de school gebruik van de sociale media.

Voor iedereen geldt dat bij foto- of video-opnamen van te voren toestemming wordt gevraagd en dat de maker aangeeft, waarvoor deze zijn bedoeld. De toestemming loopt via Magister. Desbetreffende mag deze toestemming altijd weer intrekken.

In het kader van de wet op de privacy vragen wij u jaarlijks opnieuw in een toestemmingsverklaring aan te geven voor welke doeleinden wij het beeldmateriaal dat op school of tijdens (buitenschoolse) activiteiten is gemaakt en waarop uw kind te zien is, gebruikt mag worden.