Van A tot Z

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut geeft een duidelijk overzicht van wat wel is toegestaan binnen onze school en wat niet, alsook van de manier waarop de algemene zaken zijn geregeld.

Het leerlingenstatuut is bindend voor de leerlingen, het personeel en de ouders/verzorgers. De medewerkers van de school zijn bevoegd om toe te zien op het naleven van de regels en van de leerlingen wordt verwacht dat zij hun aanwijzingen opvolgen.

Klik hier voor het leerlingenstatuut