Van A tot Z

Op Naar De Havo

Op Naar De Havo

Alle leerlingen volgen het mavo-programma. Voor de leerlingen met een dubbeladvies of leerlingen waarbij gaandeweg blijkt dat zij meer in hun mars hebben, biedt de school het programma Op Naar De Havo aan. De toetsen voor deze leerlingen bestaan voor minstens 25% uit havo-onderdelen. Deze leerlingen krijgen twee cijfers: een mavocijfer en een havocijfer. Medio maart wordt steeds bekeken, wat het advies zal zijn betreffende opstroming. Er worden daarbij de volgende vragen gesteld:

  1. Heeft de leerling een ruim voldoende mavorapport (gemiddeld > 7,5 )?
  2. Zijn de havocijfers voor de vakken Nederlands, Engels én wiskunde > 6,5?
  3. Worden de schoolse vaardigheden positief bevonden: werkhouding, probleemoplossend vermogen en de zelfstandigheid?

In de overwegingen voor het advies wordt verder nog gekeken naar de Cito-uitslagen en de havocijfers van de overige vakken.

Tussentijds opstromen kan na leerjaar 1 en 2. De Hartenlust werkt nauw samen met Het Schoter. Leerlingen die voor doorstromen in aanmerking komen, hebben plaatsingsgarantie.

Om een beeld te krijgen van de havo en om de leerlingen voor te bereiden op een eventuele overstap, behoort een meeloopweek op Het Schoter tot de mogelijkheden.

Het staat de ouders natuurlijk vrij om een andere school te kiezen.