Van A tot Z

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De schoolkosten, inclusief de vrijwillige ouderbijdrage, zijn:

Voor het 1e leerjaar  € 238,00. Dat is inclusief de kosten voor de introductieweek.
Voor het 2e leerjaar € 392,00. Dat is inclusief de kosten voor de werkweek Texel.
Voor het 3e leerjaar € 382,00. Dat is inclusief de kosten voor de werkweek Twente.
Voor het 4e leerjaar € 197,00. Dat is inclusief de kosten voor de examenactiviteiten.

Onder voorbehoud: de leerlingen met tekenen in het vakkenpakket hebben een tekenkamp in Groet. De kosten hiervoor bedragen  €200,00.

De schoolkosten zijn inclusief een vrijwillige bijdrage van €120,00 in de algemene kosten voor uitgaven, die niet, of in onvoldoende mate, worden gesubsidieerd. Deze bijdrage wordt aangewend voor extra activiteiten t.b.v. de leerlingen.

Jaarlijks, vóór de zomervakantie, krijgt u een gespecificeerde rekening toegestuurd voor het komende schooljaar.

Tegemoetkoming schoolkosten

Afhankelijk van het inkomen en de gezinssamenstelling kunnen ouders/verzorgers een tegemoetkoming krijgen in de studiekosten.

Hebt u schoolgaande kinderen, een minimuminkomen en bent u woonachtig in Haarlem, dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor onvermijdbare schoolkosten. Dit zijn kosten voor bijv. pennen, schriften, tekenmaterialen, een schoolreisje of culturele activiteiten door de school georganiseerd.

U vraagt de tegemoetkoming schriftelijk aan. Per kind kunt u per schooljaar maximaal één keer € 100 of € 200 tegemoetkoming ontvangen. De tegemoetkoming schoolkosten kunt u per kind één keer per schooljaar aanvragen.

Voor meer informatie neemt u contact op met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarvan het telefoonnummer 023 511 4200 is.

Klik voor meer informatie op: www.ib-groep.nl.