Van A tot Z

Leerlingenraad

De leerlingen zijn vertegenwoordigd in de leerlingenraad. Van elk leerjaar zitten er twee leerlingen in de raad. Zij worden begeleid door twee docenten. De leerlingenraad komt zes keer per jaar bij elkaar en bespreekt onderwerpen die voor de leerlingen en de school van belang zijn.