Van A tot Z

Decaan

De heer J. van der Eem is de decaan van De Hartenlust. Hij adviseert over school- en beroepskeuze, pakketkeuze, vervolgopleiding en het bezoek aan open dagen van vervolgopleidingen. De heer Van der Eem is op de hoogte van de onderwijsmarkten s in de regio. Leerlingen en ouders die advies willen, kunnen altijd een gesprek bij hem aanvragen.

Loopbaanoriëntatiebegeleiding (LOB)

De Hartenlust leidt op voor het diploma vmbo-t. Na hun eindexamen kunnen de leerlingen uitstromen naar het mbo of naar de havo. De school ziet het als haar taak om de leerlingen goed te begeleiden bij het maken van een passende keuze. Hiervoor wordt vanaf leerjaar 2 door de leerlingen een LOB-programma gevolgd.

In het eerste leerjaar ligt het accent op het ontdekken van de capaciteiten van de leerling. In het tweede leerjaar is er meer aandacht voor de persoonlijke interessegebieden van de leerling. In de derde klas moet al een reële keuze worden gemaakt. Daarom lopen alle leerlingen in het derde leerjaar gedurende een week een zogenoemde arbeidsoriënterende stage bij een bedrijf. In de vierde klas doen de  leerlingen een maatschappelijke stage en bezoeken zij open dagen van vervolgopleidingen.

De decaan adviseert over school- en beroepskeuze, pakketkeuze, vervolgopleiding en het bezoek aan open dagen van vervolgopleidingen.