Van A tot Z

Ziekte

Als een leerling wegens ziekte niet naar school kan, moeten de ouders/verzorgers dat vóór 08.15 uur doorgeven aan de administratie. Het telefoonnummer daarvoor is: 023 525 1702.

Wordt een leerling tijdens de schooldag ziek, dan wordt dat altijd aan de ouders/verzorgers gemeld.

Is de leerling weer beter, dan melden de ouders/verzorgers via 023 525 1702 dat hun zoon/dochter is hersteld of laten een ondertekend briefje door de leerling bij de administratie inleveren.