Van A tot Z

Examenreglement en PTA

Examenreglement en PTA

Leerlingen starten in leerjaar 3 met het examentraject. Het examen bestaat uit twee delen:

  • het schoolexamen (leerjaar 3 en 4) en
  • het centraal eindexamen (leerjaar 4).

 

In het examenreglement zijn alle formele regels rond het schoolexamen (SE) en centraal eindexamen (CE) vastgelegd. De examenwijzer geeft de belangrijkste informatie rond de examens weer en bevat bovendien het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA is vastgelegd welke schoolexamens per vak moeten worden gemaakt om deel te mogen nemen aan het centraal eindexamen.

Download hieronder het examenreglement en de examenwijzer voor meer informatie. Voor vragen kun je terecht bij de examensecretaris (dhr. Rensen) en de teamleider bovenbouw (dhr. Elferink).

 

Examenreglement

Examenwijzer 2023-2025 v2 (klas 3)

Examenwijzer 2022-2024 (klas 4, versie 2)