Van A tot Z

Rapporten

Drie  keer per schooljaar wordt er een rapport meegegeven aan uw kind. Het rapportcijfer is een doorlopend gemiddelde.  Einde schooljaar krijgen de leerlingen het overgangsrapport mee.