Van A tot Z

Sportklas, Kunstklas en Cambridge Engels

De Hartenlust kent een mooi en uitdagend Top Ontwikkelings Programma (TOP). De leerlingen van klas 1 en 2 kiezen voor een sportklas, een kunstklas of een Cambridge Engels klas.  Hieronder staat beschreven wat dat inhoudt

Sportklas

De sportklas valt uiteen in drie onderdelen.

  • Er vindt verdieping plaats in verschillende sporten. Trainers komen trainingen geven. Naast het oefenen staat centraal zo veel mogelijk te weten te komen over de verschillende sporten. Een leerling kan zich opgeven om mee te doen aan een sporttoernooi tegen andere scholen.
  • Tijdens het tweede deel van het programma verzorgt de leerling zelf een sportles.
  • Het derde deel van de sportklas staat in het teken van het vergaren van kennis, o.a. over de bouw van het menselijk lichaam en het volledige bewegingsapparaat.

De sportklas is interessant voor iedereen die graag sport, voor wie meer wil weten over sport en voor hen, die misschien na De Hartenlust een sportopleiding willen gaan volgen.

Kunstklas

Tijdens de uren kunstklas maakt de leerling kennis met allerlei vormen van kunst en cultuur. De uren kunstklas zijn gedurende het schooljaar onderverdeeld in drie perioden.

  • In de eerste periode maakt de leerling kennis met de verschillende onderdelen van cultuur: spelen met film, speltaal, muziek, drama, beeldend (kunstwerken maken) en dans.
  • Vervolgens wordt er door de leerling een onderdeel gekozen om zich verder in te ontwikkelen.
  • In de derde periode wordt er op een presentatie met de voltallige jaargroep voorbereid. In die presentatie zullen alle gekozen onderdelen verwerkt zijn. Er wordt op school gepresenteerd, maar ook daarbuiten, op allerlei bijzondere locaties.

Cambridge  Engels

Voor de leerlingen met gevoel voor taal en voor leerlingen die nog beter in Engels willen worden zijn, er uren  Cambridge  Engels. Er wordt op een zeer uitdagende manier gewerkt aan de Engelse taalvaardigheid. Er wordt daarbij officieel Cambridge-materiaal gebruikt.

Wanneer de leerling voor het tweede leerjaar opnieuw  Cambridge Engels kiest, dan bestaat er voor hem de mogelijkheid om op te gaan voor het officiële Cambridge-examen.

Het Cambridge-certificaat dat wordt behaald, blijft een leven lang geldig.