Van A tot Z

Ouderraad

Vanuit betrokkenheid met de leerlingen en de school ondersteunt de ouderraad de school met een aantal schoolse aangelegenheden. Zo vormt de ouderraad een klankbord voor directie en docenten en wordt ondersteuning verleend tijdens o.a. open dagen en ouderavonden. De ouderraad speelt daarnaast een rol bij de totstandkoming van activiteiten op school, zoals de viering van kerst en de diploma-uitreiking. Om alle ouders betrokken te houden bij actuele onderwerpen die op school spelen, organiseert de ouderraad thema-avonden, als daar aanleiding toe en/of behoefte aan is.

De ouderraad komt verschillende keren per jaar bij elkaar om de afgelopen activiteiten te evalueren en om de aankomende activiteiten te bespreken. Omdat de ouderraad een vertegenwoordiging vanuit elk leerjaar stimuleert, is er door een natuurlijk verloop elk nieuw schooljaar behoefte aan nieuwe aanwas. Daarnaast heeft de ouderraad behoefte aan ouders die incidenteel beschikbaar zijn voor ondersteuning tijdens feestelijke gelegenheden op school.

Hebt u interesse om zich bij de ouderraad aan te sluiten, of hebt u een vraag voor de ouderraad, stuurt u dan een e-mail naar:ouderraad@hartenlustschool.nl