Van A tot Z

Maatschappelijke stage

In de vierde klas doen leerlingen die geen beeldend tekenen in hun examenpakket hebben de maatschappelijke stage. Dat betekent, dat de leerlingen minimaal 30 uur vrijwilligerswerk verrichten bij een vrijwilligersorganisatie, vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie.