Van A tot Z

Gezonde school

De Hartenlust: een gezonde school

De Hartenlust is een school, waar aandacht is voor een gezonde levensstijl. Het is daarom vanzelfsprekend dat wij daarbij ook kijken naar ons aanbod in de schoolkantine. Onze schoolkantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, Richtlijnen Gezondere Kantines. Dat betekent dat minimaal 80% van het assortiment bestaat uit gezonde producten, waaronder veel gezonde basisvoedingsmiddelen uit de Schijf van Vijf. Maximaal 20 % van het aanbod bestaat uit uitzonderingen: de extra’s, zoals koek, snoep, snacks. Ieder jaar wordt het aanbod in de schoolkantine in kaart gebracht met de zgn. Kantinescan om te zien of hij voldoet aan bovengenoemde richtlijnen.

De kantine biedt in elke productgroep minstens één gezondere alternatieve keuze, waaronder ook groente en fruit. Op onze school hebben wij geen frituur. Ook worden er geen energiedrankjes te koop aangeboden. Wanneer er nieuwe producten in het assortiment komen, wordt er eerst gekeken of deze producten voldoen onze criteria voor gezonde voeding.

Roken en drinken

De Hartenlust is een rookvrije school. Het is niet toegestaan om in en om de school te roken. Vanzelfsprekend is het gebruik van alcohol verboden, ook op schoolfeesten.

Duurzaamheid Er is aandacht voor de verpakking van ons aanbod. De verpakkingen van de producten zijn veelal gemaakt van biologisch-afbreekbaar materiaal.

Bewustwording

In de onderbouw wordt er tijdens de lessen biologie aandacht besteed aan milieu en levensstijl. Daaronder valt o.a. het thema: gezond eten in relatie tot een gezond leven. In alle jaarlagen wordt er gymnastiek gegeven. Vanaf schooljaar 2018-2019 hebben de leerlingen de mogelijkheid om voor extra sportlessen te kiezen.

Welzijn

Behalve met voeding houden we ons ook bezig met andere aspecten van een gezonde school. Zo werken we nauw samen met leerplicht, jeugdzorg en de schoolarts met betrekking tot verzuim(preventie). Het leerlingbegeleidingsteam zorgt voor de uitvoering van de afspraken rondom de sociale veiligheid. In dit team zijn de verantwoordelijkheden van een (anti)pestcoördinator, een vertrouwenspersoon, een zorgcoördinator en een counselor vertegenwoordigd.