De Hartenlust van A-Z

Alles wat je over De Hartenlust moet weten, vind je in deze digitale Schoolgids. In de linkerkolom staat (bijna) alles waar je op De Hartenlust mee te maken kunt krijgen. Wil je meer weten over een bepaald begrip? Kijk dan in de linkerkolom en klik er op.

Schoolreglement

Het schoolreglement geeft een duidelijk overzicht van wat wel is toegestaan binnen onze school en wat niet, alsook van de manier waarop de algemene zaken zijn geregeld.

Het schoolreglement is bindend voor de leerlingen, het personeel en de ouders/verzorgers. De medewerkers van de school zijn bevoegd om toe te zien op het naleven van de regels en van de leerlingen wordt verwacht dat zij hun aanwijzingen opvolgen.

Schoolreglement

De inhoud van het schoolreglement in pdf treft u hier aan.

Visit Us On InstagramVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube