De Hartenlustmavo van A-Z

Alles wat je over de Hartenlustmavo moet weten, vind je in deze digitale Schoolgids. In de linkerkolom staat (bijna) alles waar je op de Hartenlustmavo mee te maken kunt krijgen. Wil je meer weten over een bepaald begrip? Kijk dan in de linkerkolom en klik er op.

Vakkenpakketten

KLAS 2

Sectorkeuze

Aan het eind van het derde leerjaar kiezen leerlingen voor een bepaalde sector met daaraan verbonden een vast vakkenpakket waarin ze eindexamen zullen doen. De leerlingen kunnen kiezen uit vier sectoren:

  • economie,
  • techniek,
  • zorg en welzijn en
  • landbouw (de groene sector).

 

Vakkenpakket
De leerlingen mogen één vak laten vallen. Daarnaast kan er gekozen worden tussen media en tekenen. Een selectie kan deel uitmaken van de toewijzing van een van deze vakken.
Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt het vak Frans alleen in leerjaar 1 en 2 aangeboden.

 

 

KLAS 3

Sectorkeuze
Aan het eind van het derde leerjaar kiezen leerlingen voor een bepaalde sector met daaraan verbonden een vast vakkenpakket waarin ze eindexamen zullen doen. De leerlingen kunnen kiezen uit vier sectoren:

  • economie,
  • techniek,
  • zorg en welzijn en
  • landbouw (de groene sector).

 

Vakkenpakket
De leerlingen kiezen een eindexamenpakket van minimaal 6 maximaal 7 vakken. Ter voorbereiding op hun keuze, gaan de leerlingen op stage waarin ze kennis kunnen maken met een beroep waar hun interesse naar uit gaat. De leerlingen worden in het keuzeproces begeleid door hun persoonlijk mentor en de decaan. In het kader van Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) gaan de derdejaars op stage en ondernemen zij andere activiteiten, waaronder het bezoeken van een open dag en de MBO markt, om een duidelijker beeld te krijgen van welke richting zij in willen gaan. Verschillende LOB opdrachten worden met behulp van de methode Qompas verwerkt.

 

KLAS 4

Vervolgopleiding keuze

Aan het einde van het vierde leerjaar doen de leerlingen eindexamen in het door hen gekozen eindexamenpakket. Na geslaagd te zijn, kunnen de leerlingen doorstromen naar het MBO of, indien zij voldoen aan alle vereisten, naar de havo.

Keuzeproces
De leerlingen zijn al vanaf het tweede leerjaar bezig in het keuzeproces voor een vervolgopleiding. Dit gebeurt in het kader van Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) met behulp van de lesmethode Qompas. Zo hebben de leerlingen in leerjaar drie een beroep oriënterende stage gedaan en in leerjaar vier een maatschappelijke stage en hebben zijn verschillende open dagen bezocht en andere activiteiten ondernomen om hun keuze voor een vervolgopleiding duidelijk te krijgen.