De Hartenlustmavo van A-Z

Alles wat je over de Hartenlustmavo moet weten, vind je in deze digitale Schoolgids. In de linkerkolom staat (bijna) alles waar je op de Hartenlustmavo mee te maken kunt krijgen. Wil je meer weten over een bepaald begrip? Kijk dan in de linkerkolom en klik er op.

Vertrouwenspersoon

Op de Hartenlustmavo zijn twee vertrouwenspersonen werkzaam. Het zijn de heer Raps (F.Raps@hartenlustschool.nl) en mevrouw Hoeijmakers (K.Hoeijmakers@hartenlustschool.nl). Zij kunnen worden benaderd bij een klacht over machtsongelijkheid op de werkvloer tussen

  • leerlingen onderling of tussen
  • docent, leerling en personeel onderling.

Machtsongelijkheid betreft: agressie, geweld en intimidatie.

Beide vertrouwenspersonen zullen de betreffende klager of beklaagde ondersteunen bij het oplossen van de lopende klacht. Een vertrouwenspersoon heeft geen bemiddelende rol. Dat betekent dat er door de geconsulteerde vertrouwenspersoon wordt gekozen voor de ondersteuning van één der betrokken partijen. Voor de niet-ondersteunde partij kan de tweede vertrouwenspersoon van de Hartenlustmavo of een externe vertrouwenspersoon (via Dunamare) worden ingeschakeld.