Van A tot Z

Privacyverklaring persoonsgegevens

De Hartenlust respecteert de privacy van iedereen die bij de school betrokken is. Als school werken wij met verschillende soorten persoonsgegevens, zoals adresgegevens, e-mailadressen en resultaten (cijfers). Daar gaan wij zorgvuldig mee om. In deze privacyverklaring, die in het bijzonder betrekking heeft op de persoonsgegevens van leerlingen en hun wettelijk vertegenwoordigers, vertellen wij u daar meer over.

Privacyverklaring-scholen-Dunamare-Onderwijsgroep