Van A tot Z

Schoolkosten

financiën en ouderbijdrage

Voor alle leerlingen vragen wij een bijdrage in de schoolkosten van €120,-. Hiervan bekostigen we:

  • de gemeenschappelijke faciliteiten op school die buiten de vergoeding van de overheid vallen. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor kopieer- en drukwerk buiten het standaard onderwijsmateriaal, verbruiksmateriaal voor leerlingen, huur/borg van een kluisje, de CJP-pas, ICT-voorzieningen (zoals het gebruik van het draadloos netwerk), kosten voor sportoriëntatie in de examenklassen, de diploma-uitreiking, het tekenetui, et cetera;
  • voor alle leerlingen de premie van een collectieve verzekering voor schoolactiviteiten (via Dunamare; ook tijdens stages, excursies en werkweken);
  • alle leerjaar-excursies; in bijna elk leerjaar organiseren wij één of meer kleine excursies voor alle leerlingen. Excursies maken deel uit van het onderwijsprogramma, dragen bij aan de algemene ontwikkeling van de leerlingen en aan de sfeer in de klas.

De schoolkosten per schooljaar inclusief de vrijwillige ouderbijdrage:

Voor het 1e leerjaar  € 238,00. Dat is inclusief de kosten voor de introductieweek.
Voor het 2e leerjaar € 392,00. Dat is inclusief de kosten voor de werkweek Texel.
Voor het 3e leerjaar € 452,00. Dat is inclusief de kosten voor de werkweek Ardennen.
Voor het 4e leerjaar € 197,00. Dat is inclusief de kosten voor de examenactiviteiten.

Als ouders de schoolkosten niet kunnen betalen, kunnen zij een beroep doen op een regeling (zie 10.3 in de schoolgids).

schoolboeken

Op De Hartenlust zijn de schoolboeken in bruikleen. De schoolboeken zijn gratis maar blijven eigendom van de school.

moderne media

Bij het lesgeven gebruiken we moderne media om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op een toekomst in een steeds internationaler wordende samenleving, waarbij het gebruik van digitale hulpmiddelen niet meer is weg te denken. De school beschikt over 75 leerling laptops en per schooljaar 2022 – 2023 beschikken alle brugklasleerlingen over een eigen laptop. Deze laptop wordt o.a. gebruikt voor:

  • Het maken van aantekeningen en het oefenen met lesstof;
  • Het bijhouden van de agenda en e-mail en het raadplegen van Magister;
  • Het raadplegen van digitaal studiemateriaal;
  • Het maken van presentaties en werkstukken.

Leerlingen kunnen via de Rent Company voordelig een laptop kopen of huren (inclusief verzekering), maar ze kunnen ook een laptop of device van huis meebrengen. We gaan uit van het principe Bring Your Own Device (BYOD). Voor leerlingen die niet over een laptop of een tablet of een telefoon beschikken, zoeken we naar een andere (papieren) oplossing zodat ze de lessen toch kunnen volgen.

tegemoetkoming in schoolkosten

Wanneer u niet in staat bent de gevraagde schoolkosten te betalen, zijn er mogelijkheden voor een tegemoetkoming:

  • Onder voorwaarden, kunt u een tegemoetkoming in schoolkosten aanvragen bij de gemeente. Op de website van de gemeente Haarlem (www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten)  of de gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude ( https://www.iasz.nl/werk-en-inkomen/hulp-bij-een-laag-inkomen ) kunt u nalezen of u hiervoor in aanmerking komt;
  • Bent u woonachtig in Haarlem of Zandvoort en heeft u onvoldoende financiële middelen om bepaalde school gerelateerde kosten zoals fiets, laptop of een schoolreisje te voldoen, kijk dan op www.leergeldhaarlemzandvoort.nl voor meer informatie. Voor ouders die financiële ondersteuning nodig hebben, zijn er drie regelingen: de tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles, de tegemoetkoming schoolkosten en een extra vergoeding voor brugklasleerlingen.

Per 1 augustus 2021 is er een nieuwe wet van kracht aangaande de schoolkosten en daarmee ook de vrijwillige ouderbijdrage. Als gevolg van deze wet mogen leerlingen, waarvan de ouders de schoolkosten niet of gedeeltelijk hebben betaald, niet worden buitengesloten van activiteiten die door school georganiseerd worden. Het gaat hierbij met name om activiteiten die buiten het vaste onderwijsprogramma georganiseerd worden zoals schoolreizen, excursies, brugklaskampen, examentraining, examengala, tweetalig onderwijs.