De Hartenlustmavo van A-Z

Alles wat je over de Hartenlustmavo moet weten, vind je in deze digitale Schoolgids. In de linkerkolom staat (bijna) alles waar je op de Hartenlustmavo mee te maken kunt krijgen. Wil je meer weten over een bepaald begrip? Kijk dan in de linkerkolom en klik er op.

Dyslexie en dyscalculie

Op De Hartenlust willen we al onze leerlingen de mogelijkheid bieden het beste uit zichzelf te halen. Om dat te bereiken zullen dyslectische leerlingen – zeker bij de talen – vaak meer moeite moeten doen. Met behulp van een Plus-Pas en extra hulp tijdens i-uren en in de les proberen wij hun schoolloopbaan te vergemakkelijken. Hiermee volgt De Hartenlust het protocol Dyslexiebeleid voor VO-scholen.

Plus-Pas

Leerlingen die bij aankomst op De Hartenlust al een dyslexie- of dyscalculieverklaring hebben, krijgen aan het begin van het schooljaar een zogenoemde Plus-Pas. Hierop kunnen zij aangeven van welke faciliteiten ze op grond van hun verklaring gebruik willen maken. Daarbij valt te denken aan: extra tijd voor proefwerken en s.o.’s, het worden voorgelezen of het gebruik van rekenmachine en rekenkaarten.

Voor compenserende en dispenserende maatregelen met betrekking tot het examen zal er altijd contact met u worden opgenomen.

Testen

Soms krijgt de school het verzoek om extra goed te letten op de taalontwikkeling van een leerling, omdat er sprake kan zijn van dyslexie. Als onze vakdocenten ook dyslexie vermoeden, neemt onze coördinator-dyslexie een test af. Blijkt uit de test dat dyslexie waarschijnlijk is, dan kunnen ouders/verzorgers besluiten de leerling verder te laten testen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de ouders/verzorgers. De uitkomst van genoemde test bepaalt of een leerling een dyslexieverklaring krijgt en dus of hij/zij in aanmerking komt voor de Plus-Pas.

Coördinator-dyslexie, mevrouw M.Wouters, en de coördinator-dyscalculie, mevrouw P. Heerschop, kunnen desgewenst meer informatie geven.

Zie ook: Dyslexiebeleid en Dyscalculieprotocol